Przeglądanie artykułów oznaczonych tagami 'hr'

 How to use "Data HR / Vacation / Day offs" app?

Before you start using the application, you need to configure it - follow the detailed...

 Instructions for installing and configuring the application "Data HR / Vacation / Day offs" (ENG)

Installation: Install the application from Marketplace Bitrix24. Settings: The application...

 Instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania aplikacji "HR Dane / Urlopy / Nieobecności" (PL)

Instalacja:Zainstaluj aplikację z Marketplace Bitrix24. Konfiguracja:Aplikacja nie wymaga...

 Jak korzystać z aplikacji "HR Dane / Urlopy / Nieobecności"?

Zanim zaczniesz korzystać z aplikacji, musisz ją skonfigurować - postępuj zgodnie ze...

 Инструкция по установке и настройке приложения Данные HR / Отпуска / Отгулы

Установка: Установите приложение из МаркетПлейс Битрикс24. Настройка: Приложение не...

 Как работать в приложении "Данные HR / Отпуска / Отгулы"? (RU)

Перед тем, как начать использование приложения, его необходимо настроить - следуйте подробной...