Instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji aplikacji "Fakturowanie" (PL)


Przydatne linki:
1) Kup klucz licencyjny do aplikacji
2) Zainstaluj aplikację przez Bitrix24.Marketplace

 

 1. Zainstaluj aplikację z Marketplace Bitrix24.
 2. Uruchom aplikację w swoim portalu poprzez zakładkę w lewym menu „Market” - "Fakturowanie" (lub przez zakładkę „Więcej”).
 3. W aplikacji przejdź do zakładki „Ustawienia”. Zobaczysz 4 zakładki "Główny", "Matryca dostępu", "Centra kosztów" i "Zapisywanie danych firmy".

Wypełnij pola na stronie ustawień ogólnych:

 • Klucz licencyjny – po zakupie rocznego klucza licencyjnego do aplikacji należy go wpisać w tym polu.
  Po zainstalowaniu aplikacji możesz z niej korzystać przez 14 dni całkowicie za darmo. Następnie, aby kontynuować używanie, musisz wprowadzić klucz.
 • Lokalizacja Dokumentów – folder z dysku współdzielonego Bitrix24.Drive, który zawiera dokumenty wymagające dalszego przetwarzania.
 • Odpowiedzialny za rejestrację – Użytkownik (Pracownik) dokonujący wstępnej rejestracji dokumentu. Ten użytkownik ma dostęp tylko do rejestracji dokumentu, nie ma dostępu do jego opisu i umieszczenia w archiwum.
 • Folder poczty – folder z dysku współdzielonego Bitrix24.Drive, do którego trafiają wszystkie dokumenty przychodzące z poczty.
 • Poczta odpowiedzialna – użytkownik (-cy) (pracownicy), z których poczty dokumenty przychodzące są dodawane do powyższego folderu.

Blok “Spolka”

 • Konto bankowe – określ pole, w którym rejestrowany jest rachunek bankowy Twojej firmy (firm).
 • Typ firmy (wybierz wartość) – w tym polu należy wybrać wartość identyfikującą firmy należące do właściciela portalu (muszą to być firmy, które zostały wcześniej oznaczone w Twoim portalu zgodnie z ich typem). Na przykład masz grupę firm i wszystkie z nich są oznaczone na portalu jako Partnerzy.
 • Termin płatności – należy wskazać pole z karty Firmy, które zawiera liczbę dni do opłacenia faktury. Podczas generowania faktury liczba tych dni zostanie automatycznie dodana do daty jej wystawienia i zostanie obliczony termin płatności.

Blok “Księgowość”

 • Biuro Księgowe – w tym miejscu należy wskazać pracowników, którzy będą mogli akceptować dokumenty na etapie weryfikacji przez Dział Księgowości.
 • Odpowiedzialny za eksport – określ pracowników, którzy będą mieli dostęp do eksportu tych dokumentów.

Blok “Numeratory”

 • Zmiana Numeru – wybierz pola, z których będzie składał się szablon numeru faktury (np. typ, firma, data wystawienia - FVPT01 / 11/2020)
 • Pole firmy – wprowadź pole zawierające nazwę firmy lub jej identyfikator. Ta informacja zostanie uwzględniona w numeratoru (na przykład Support.pl - SP)
 • Typ dokumentu – określ pole ze skrótem lub innym identyfikatorem typu dokumentu. To ustawienie będzie dotyczyło faktur wychodzących!

Blok "Inny"

W tej części konfigurujesz szablony faktur wychodzących z firmy. Wybrajesz firmę, dla której chcesz przypisać szablony.
Następnie w aplikacji wskazywany jest rodzaj faktury i przypisywane są do niej szablony, które pobierane są z szablonów faktur z CRM.Ponadto szablony te zostaną zastąpione podczas tworzenia faktury dla czwartej zakładce - Faktury sprzedażowe.

Następnie przejdź do zakładki "Matryca dostępu".

Na tej zakładce wskazujemy odpowiedź osób domyślnie odpowiedzialnych za rachunki.

Po lewej stronie wskaż pracowników odpowiedzialnych za rozdzielenie kwoty faktury do centrów kosztów (Odpowiedzialny za rozksięgowanie) i za akceptację (Odpowiedzialny za akceptację). Ci pracownicy zostaną przypisani domyślnie, chyba że w poniższej tabeli określono, kto jest odpowiedzialny za konkretne firmy. Każdy, kto jest zarejestrowany w tej tabeli i związany z tą firmą, zostanie umieszczony w opisach w pierwszej kolejności. Jeśli faktura dotyczy firmy, której nie ma na tej liście, osoby odpowiedzialne są wyznaczane z lewej górnej części tej zakładki "Faktury kosztowe".

Po prawej stronie w sekcji „Faktury sprzedaży” określ pracowników w każdym polu:

 • Odczyt – tylko przegląd wystawionych faktur bez opcji edycji.
 • Odczyt i tworzenie – pracownik może tworzyć nowe konta oraz przeglądać i edytować istniejące.
 • Administrator – ma pełny dostęp do wszystkich funkcji.
 • Oficce – tylko widzi faktury i może je akceptować.

W zakładce „Centra kosztów” wypełnij pola:

 • Słowa kluczowe – ogólne słowa główne, dzięki którym można szybko znaleźć lub przefiltrować potrzebne dokumenty.
 • Specjalizacja – to możliwość sortowania dokumentów według różnych grup, segmentów, kierunków czy działów.
 • Centrum kosztów – jest to unikalna jednostka, z którą bezpośrednio są związane koszty tego konta np. mogą to być działy (dział marketingu, dział rozwoju itp. w zależności od tego, kogo dotyczą koszty) lub obszary działalności (grupa usługowa), firma (na przykład oprogramowanie deweloperskie, outstaffing, sprzedaż licencji itp.).
 • Typ kosztów – typy kosztów mogą być podobne dla kilku centrów kosztów, na przykład wynajmu infrastruktury serwerowej, kosztów promocji itp.
 • Rodzaj przychodu – warianty otrzymania dochódu, jak to wynajem, programy partnerskie itp.

Ostatnia zakładka „Zapisywanie danych firmy”: w tym miejscu wskazane jest pole, w którym zapisany jest numer NIP, dzięki czemu można szybko dodać informacje o firmie do pól dokumentu.

Na tym się kończy wstępna konfiguracja.

Przeczytaj, jak korzystać z aplikacji w tym artykule.

_____________________________________

Nadal masz pytania lub potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
+48 226022810
sales@support.pl
support.pl
Czat na żywo

Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.

Wystąpił błąd, spróbuj ponownie później.
Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.
Wysłaliśmy kod promocyjny i instrukcje dotyczące jego wykorzystania na adres e-mail. Jeśli nie dotrze w ciągu 10 minut, spróbuj ponownie zasubskrybować.
 • faktura, app, fakturowanie, obieg faktur, dokumenty, fv, koszt, wideo
 • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

Instructions for installing and configuring the application "Invoicing" (ENG)

Useful links:1) Buy a license key for the application2) Install the application through...

Инструкция по установке и настройке приложения "Управление счетами" (RU)

Полезные ссылки:1) Купить лицензионный ключ на приложение Установите приложение из...

Jak korzystać z aplikacji „Fakturowanie”? (PL)

  Przydatne linki:1) Kup klucz licencyjny do aplikacji2) Zainstaluj aplikację przez...