Artykuły

 Blokada dokumentów

W przypadku dokumentów, do których ma dostęp wielu pracowników, może wystąpić sytuacja, gdy różne...

 Linki publiczne i wewnętrzne

 W przypadku dowolnych elementów na dysku możesz uzyskać link publiczny i link wewnętrzny. Są to...

 Tworzenie i edytowanie dokumentów

Możesz tworzyć pliki w formacie Dokument (.docx), Tabela (.xlsx), Prezentacja (.pptx) można...