Artykuły

 Blokada dokumentów

W przypadku dokumentów, do których ma dostęp wielu pracowników, może wystąpić sytuacja, gdy różne...

 Tworzenie i edytowanie dokumentów

  Możesz tworzyć pliki w formacie Dokument (.docx), Tabela (.xlsx), Prezentacja (.pptx) można...