Bitrix24 Support and Configuration

Instalowanie portalu Bitrix24 On-Premise na serwerze klienta

Podstawowa niezbędna konfiguracja serwera dla wymagań Bitrix24. Obejmuje instalację certyfikatu SSL, konfigurowanie kopii zapasowych, stref czasowych itp. Włącz Bitrix24, aby uzyskać maksymalną wydajność!
Wsparcie techniczne i doradztwo w portalu Bitrix24

Miesięczne wsparcie techniczne, konsultacje, pomoc przy wdrażaniu i automatyzacji procesów biznesowych. Dajemy zalecenia dotyczące rozwoju portalu.
Jednorazowa konsultacja na temat korzystania ze standardowej funkcjonalności

Niestandardowych rozwiązań, instrukcje dotyczące pracy z portalem w konkretnej branży. Specjaliści płacący za godzinę.