Bitrix24 Support and Configuration

WSPARCIE (UMOWA KRÓTKOTERMINOWA)


✓ Umowa na 3 miesiące
✓ 10 godzin pracy specjalistów na miesiąc
✓ Wszelkie pytania dotyczące konfigurowania narzędzi Bitrix24 i korzystania z portalu

WSPARCIE (UMOWA NA ROK)


✓ Umowa na 12 miesięcy
✓ 10 godzin pracy specjalistów na miesiąc
✓ Wszelkie pytania dotyczące konfigurowania narzędzi Bitrix24 i korzystania z portalu

Instalacja portalu Bitrix24 On-Premise na serwerze klienta


Podstawowa niezbędna konfiguracja serwera dla wymagań Bitrix24. Obejmuje instalację certyfikatu SSL, konfigurowanie kopii zapasowych, stref czasowych itp. Włącz Bitrix24, aby uzyskać maksymalną wydajność!

Zarządzanie serwerem


✓ Konfiguracja pracy serwera pod Bitrix24 (instalacja SSL, konfiguracja kopii zapasowych (backup) itp.)
✓ Aktualizacja portalu
✓ Ustawienie i strojenie (tuning) dla maksymalnej wydajności